Stric Mata
Stric Mata - front
Stric Mata - back

 

Na albumu se nalaze slijedeće pjesme:

        1. Stric Mata
        2. Igra prija
        3. Opet me je prevarilo piće
        4. Dvije grlice
        5. Kukunješće
        6. Idu kroz selo svatovi
        7. Tera Lenka
        8. Bećarac
        9. Ja ću vječno ostat mlad
        10. Dok je Like bit će i Ličana