Šokačka tuga
Šokačka tuga - front
Šokačka tuga - back

 

Na albumu se nalaze slijedeće pjesme:

        1. Moj je dado puno radio
        2. Oj, čobane
        3. Kopa cura vinograd
        4. Đakovo, Đakovo grade
        5. 'Ej, svirači
        6. S pjesmom u kolo - splet
        7. Šokačka tuga
        8. Tiho teci vodo Savo
        9. Kada čujem bisernicu
        10. Za lugara udali je
        11. 'Ej, rano moja
        12. Tulipan